Δελτίο Τύπου – Απάντηση της δημοτικής αρχής

Δελτίο Τύπου

Για πρώτη, ίσως, φορά νιώθουμε την ανάγκη ως Δημοτική Αρχή να αναφερθούμε εγγράφως στις
αιτιάσεις και αιχμές που προέβαλε η επικεφαλής της παράταξης «Νίκη για τη Λήμνο» κα Ελεονώρα
Γεώργα κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την περασμένη Τετάρτη 31 Αυγούστου και
αφορούσαν κυρίως στην εξέλιξη και τον προγραμματισμό των δημοτικών έργων. Μολονότι, όλα τα
ερωτήματά που τέθηκαν από την επικεφαλής απαντήθηκαν αναλυτικά και διεξοδικά από το
Δήμαρχο και τους αρμόδιους συνεργάτες κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, παρά ταύτα η κα
Γεώργα όχι μόνο επανήλθε στα ίδια ερωτήματα σε δημόσια τοποθέτησή της, αλλά τα προέβαλε και
ως αναπάντητα.Παραθέτουμε λοιπόν τις απαντήσεις που δόθηκαν και στην ίδια κατά τη συνεδρίαση, πρωτίστωςπρος ενημέρωση των δημοτών μας και περαιτέρω για την άρση οποιασδήποτε αμφισβήτησηςως προς την επάρκεια των απαντήσεων από τη Δημοτική Αρχή.
Αναλυτικά λοιπόν αναφέρουμε τα εξής:
 Ουδεμία αντίρρηση διατυπώθηκε ποτέ από τη Δημοτική Αρχή για την υπογραφή
προγραμματικών συμβάσεων με την Περιφέρεια προκειμένου για την υλοποίηση
έργων. Η καθυστέρηση στην υπογραφή τους οφείλεται αποκλειστικά σε τυπικά αλλά
σημαντικά ζητήματα νομιμοποίησης της διαδικασίας υπογραφής αυτών από τους δύο
εμπλεκόμενους φορείς, γεγονός που αναφέρθηκε τόσο στο Δημοτικό όσο και στο
Περιφερειακό Συμβούλιο που προηγήθηκε και για τα οποία καταβάλλεται κάθε προσπάθεια
για να επιλυθούν άμεσα.
 Συνεδρίαση της δημοτικής Επιτροπής Παιδείας:
Μέλημα της Δημοτικής Αρχής είναι η στέγαση σχολικών μονάδων σε κατάλληλους χώρους και,
ελλείψει δημοτικών ακινήτων, είναι γνωστή η ανάγκη ανέγερσης κτιρίων για το σκοπό αυτό ειδικά
στην περιοχή της Μύρινας. Για την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση κάθε σχολικής μονάδας
πρωτίστως εισηγείται η Επιτροπή Παιδείας εκάστου Δήμου και κατόπιν ακολουθούν όλες οι
διαδικασίες που αφορούν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανεύρεση κατάλληλου ακινήτου,
την ίδρυση σχολικής μονάδας με ΦΕΚ κλπ. Έτσι και πριν αναζητηθούν ακίνητα, όπως ορίζει το
νομοθετικό πλαίσιο, έπρεπε να ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή Παιδείας όπως και έγινε.
Εγκαλούμαστε λοιπόν διότι ακολουθήσαμε την, εκ του νόμου, προβλεπόμενη διαδικασία.
 Διοργάνωση των Αιγαιοπελαγίτικων Αγώνων Στίβου:
Αναφορικά με το ερώτημα της κας Γεώργα για την καθυστερημένη εγκατάσταση του εργολάβου στο
Στάδιο της Μύρινας, κάτι που σύμφωνα με την κα Γεώργα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί στο
τέλος Ιουλίου, δεδομένης της επικείμενης φιλοξενίας των Αιγαιοπελαγίτικων Αγώνων Στίβου, θα
πρέπει να ενημερώσουμε όποιον δε γνωρίζει αλλά κυρίως να υπενθυμίσουμε στην κα Γεώργα ότι
ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, ενέκρινε και ψήφισε και η ίδια υπέρ της παράτασης που
αιτήθηκε ο ανάδοχος, έως την 30/09/2022 (πρακτικό αρ. 24/2022). Η όποια αντίρρηση επί της
αιτούμενης παράτασης έπρεπε να είχε διατυπωθεί κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
δια της ψήφου και όχι μεταγενέστερα με δελτίο τύπου χάριν εντυπωσιασμού.
Επομένως δεν είναι οξύμωρο ένας δημοτικός σύμβουλος να εκφράζει τη δυσαρέσκεια του
και να αφήνει αιχμές, για ένα θέμα που έχει υπερψηφίσει και ο ίδιος;;
 Ομοίως αναφορικά με την παραχώρηση δημοτικού ακινήτου στο Παλλημνιακό Ταμείο, όπως
εξηγήθηκε και στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, για κάθε τροποποίηση δημοτικής
απόφασης που τυχόν χρειαστεί, λαμβάνεται μέριμνα για την εξακολούθηση εξυπηρέτησης
των στεγαζόμενων συλλόγων, καθώς όλες οι δημοτικές αποφάσεις λαμβάνονται με γνώμοναόχι μόνο την νομιμότητα και την ισότητα, αλλά και τη στάθμιση των μακροπρόθεσμωνσυμφερόντων για τον τόπο μας.
Τέλος, στο σημείο που θα θέλαμε περισσότερο να σταθούμε και να αναφερθούμε είναι η αναφοράτης κας Γεώργα σε έργα που «ακούν οι πολίτες συνέχεια και που όμως δε βλέπουν»
Παραθέτουμε λοιπόν στους δημότες μας αναλυτικά τις εντάξεις των έργων που καταδεικνύουν«στασιμότητα και απραξία» κατά τα λεγόμενα της κας Γεώργα.
Έργα που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα « ΕΣΠΑ»:

 1. Σύστημα μεταφοράς Λυμάτων τ.κ. Πλατέως έως την Ε.Ε.Λ. Μύρινας Προϋπολογισμός :
  818.500,00 ευρώ.
 2. Μέτρα για τη προστασία των υδάτων που προορίζονται για πόσιμο στο Δήμο Λήμνου.
  Προϋπολογισμός : 122.186,00 ευρώ.
 3. Βελτίωση της διαχείρισης πόσιμου ύδατος στους οικισμούς Κοντοπουλίου και Μούδρου.
  Προϋπολογισμός : 821.153,85 ευρώ.
 4. Ενεργειακή αναβάθμιση Νηπιαγωγείου – Δημοτικού Νέας Κούταλης και Γυμνασίων
  Λιβαδοχωρίου και Μούδρου.
  Προϋπολογισμός : 726.320,50 ευρώ.
 5. Ενεργειακή αναβάθμιση ΕΠΑΛ- ΓΕΛ Μούδρου Λήμνου.
  Προϋπολογισμός : 273.234,70 ευρώ.
 6. Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας νερού υπολειπόμενων οικισμών του Δήμου Λήμνου.
  Προϋπολογισμός : 294.706,00 ευρώ.
 7. Ολοκληρωμένο σύστημα Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ευφυούς Πόλης για
  το Δήμο Λήμνου.
  Προϋπολογισμός : 197.131,00 ευρώ.
 8. Δράσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Λήμνου.
  Προϋπολογισμός : 5.692.437,800 ευρώ.
 9. Δράσεις προστασίας Παραλίας Ρωμαίικου Γιαλού Μύρινας.
  Προϋπολογισμός : 434.902,00 ευρώ.
 10. Δράσεις προστασίας παραλίας Αγ. Ιωάννη Κάσπακα Λήμνου.
  Προϋπολογισμός : 1.065.097,98 ευρώ.
 11. Δημιουργία κέντρου Πληροφόρησης Γεωλογικού ενδιαφέροντος Προπουλίου.
  Προϋπολογισμός : 361.212,00 ευρώ.
 12. Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων.
  Προϋπολογισμός : 255.890,88 ευρώ.
  Έργα που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ».
 13. Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Λήμνου.
  Προϋπολογισμός : 200.000,00 ευρώ.
 14. Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού
  Προϋπολογισμός : 818.500,00 ευρώ.
 15. Επισκευή συντήρηση και διαμόρφωση αύλειων χώρων των δημοτικών Σχολείων Κοντιά και
  Νέας Κούταλης του Δήμου Λήμνου.
  Προϋπολογισμός : 85.000,00 ευρώ.
 16. Εκπόνηση Μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές
  μονάδες.
  Προϋπολογισμός : 124.000,00 ευρώ.
 17. Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε
  σχολικές μονάδες του Δήμου Λήμνου.
  Προϋπολογισμός : 35.960,00 ευρώ.
 18. Επισκευή – συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου.
  Προϋπολογισμός : 662.004,00 ευρώ.
 19. Δημιουργία καταφυγίου Αδεσπότων Ζώων Δήμου Λήμνου.
  Προϋπολογισμός : 412.00,00 ευρώ.
 20. Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς
  απορριμμάτων.
  Προϋπολογισμός :150.000,00 ευρώ.
 21. Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευής και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία στάσεων
  εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Δήμου Λήμνου.
  Προϋπολογισμός : 24.800,00 ευρώ.
 22. Σύνταξη – επικαιροποίηση Σχεδίων Μελετών στο πλαίσιο κατασκευής, βελτίωσης και
  συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των
  Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων.
  Προϋπολογισμός : 258.944,38 ευρώ.
 23. Προμήθεια κατάλληλων αναγνωστών και λοιπού εξοπλισμού διαχείρισης – παροχή
  υπηρεσιών στείρωσης αδεσπότων ζώων Δήμου Λήμνου. (βρίσκεται σε διαδικασία
  αξιολόγησης ένταξης)
  Προϋπολογισμός : 22.493,69 ευρώ.
  Έργα που υποβλήθηκαν στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
 24. Προμήθεια και εγκατάσταση Μονάδων Επεξεργασίας Νερού και τις ανάγκες υδροδότησης
  του Δήμου Λήμνου. ( εντάχθηκε)
  Προϋπολογισμός : 1.078.800,00 ευρώ.
 25. Σύστημα μεταφοράς λυμάτων οικισμού Αγ. Δημητρίου στην Ε.Ε.Λ. Ν.Κούταλης.
  Προϋπολογισμός : 1.274.570,00 ευρώ.
 26. Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης λυμάτων του Δήμου
  Λήμνου.
  Προϋπολογισμός : 95.126,00 ευρώ.
 27. Γωνιές ανακύκλωσης και εξοπλισμός Διακριτής συλλογής στο Δήμο Λήμνου.
  Προϋπολογισμός : 662.000,00 ευρώ.
 28. Ανάπτυξη της υπαίθρου – αγροτική Οδοποιία Δήμου Λήμνου.
  Προϋπολογισμός : 3.475.324,00 ευρώ. ( εντάχθηκε)
 29. Αναστήλωση – Αξιοποίηση του πρώην Δημοτικού Σχολείου Ρωμανού και διαμόρφωση του
  αύλειου χώρου.
  Προϋπολογισμός : 2.356.000,00 ευρώ.
 30. Ψηφιακός μετασχηματισμός Δήμου Λήμνου.
  Προϋπολογισμός : 1.083.760,00 ευρώ. (εντάχθηκε)
 31. Μελέτη έργων Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων δημοτικής Ενότητας
  Μούδρου Λήμνου.
  Προϋπολογισμός : 1.398.775,86 ευρώ.
 32. Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμών και εγκαταστάσεων ΑΜΕΑ στις ακτές Φαναράκι και
  Πλατύ Λήμνου.
  Προϋπολογισμός : 70.543,60 ευρώ.
 33. Δράσεις και υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)
  Δήμου Λήμνου.
  Προϋπολογισμός : 54.155,08 ευρώ.
 34. Δράσεις Ηλεκτροκίνησης Δήμου Λήμνου.
  Προϋπολογισμός : 1.240.395,00 ευρώ.
  Έργα που εντάχθηκαν στο «ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ».
 35. Προμήθεια συστημάτων υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων για την αισθητική,
  λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων.
  Προϋπολογισμός : 185.463,00 ευρώ.
 36. Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Λήμνου.
  Προϋπολογισμός : 35.000,00 ευρώ.
 37. Προμήθεια πρόσθετων συστημάτων υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων.
  Προϋπολογισμός : 213.174,00 ευρώ. (βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης ένταξης)
 38. Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων Δήμου Λήμνου.
  Προϋπολογισμός : 39.680,00 ευρώ.
 39. Εκπόνηση σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας ( Σ.Α.Π.) στο Δήμο Λήμνου.
  Προϋπολογισμός : 37.200,00 ευρώ.
 40. Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού, δαπέδων και φυτεύσεων για τη διαμόρφωση
  κοινοχρήστων στους οικισμούς Λύχνων, Βάρους και Κοντοπουλίου Λήμνου.
  Προϋπολογισμός : 216.987,00 ευρώ. (βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης ένταξης).

Έργα που έχουν ενταχθεί στο «ΠΔΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»

 1. Αποκατάσταση και βελτίωση οδικών προσβάσεων προς τουριστικούς πόλους Δήμου
  Λήμνου
  Προϋπολογισμός : 1.500.000,00 ευρώ.
 2. Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικών χλοοταπήτων στα γήπεδα των Τ.Κ Ατσικής
  και Τ.Κ Αγίου Δημητρίου.
  Προϋπολογισμός : 400.000,00 ευρώ.
 3. Κρηπίδωμα στην εξωτερική πλευρά του εσωτερικού λιμενίσκου Μύρινας .
  Προϋπολογισμός : 450.000,00 ευρώ.
  Έργα – Μελέτες που έχουν ενταχθεί στο « ΠΔΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ »
 4. Σύνολο μελετών για την υλοποίηση του έργου : Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας
  Δήμου Λήμνου.
  Προϋπολογισμός : 233.120,00 ευρώ.
 5. Μελέτη ανέγερσης νέου παιδικού σταθμού Δήμου Λήμνου.
  Προϋπολογισμός : 74.400,00 ευρώ.
 6. Μελέτη ανέγερσης 4ου Νηπιαγωγείου Μύρινας Λήμνου.
  Προϋπολογισμός : 73.160,00 ευρώ.
 7. Μελέτη ανέγερσης Νέου Νηπιαγωγείου Μούδρου Λήμνου.
  Προϋπολογισμός : 73.160,00 ευρώ.
 8. Μελέτη επέκτασης κτιριακών Υποδομών ΓΕΛ- ΕΠΑΛ Μύρινας Λήμνου.
  Προϋπολογισμός : 62.000,00 ευρώ.
 9. Μελέτη για την κατασκευή Λιμένα Τουριστικών σκαφών στη θέση Καλόγερος Κάσπακα
  Λήμνου.
  Προϋπολογισμός : 241.800,00 ευρώ.
 10. Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στον Άγιο Ευστράτιο.
  Προϋπολογισμός : 150.000,00 ευρώ.
 11. Μελέτη χερσαίων εγκαταστάσεων Λιμένα Μύρινας .
  Προϋπολογισμός : 200.000,00 ευρώ.
 12. Ολοκλήρωση Μελέτης Λιμενικών Υποδομών Εμπορικού Λιμένα Μούδρου.
  Προϋπολογισμός : 100.000,00 ευρώ.
 13. Μελέτη αναβάθμισης υποδομών λιμένα Πλάκας Λήμνου.

Προϋπολογισμός : 70.000,00 ευρώ.

11.Μελέτη ανάδειξης στοιχείων Γεωπεριβάλλοντος Λήμνου.

Προϋπολογισμός : 40.000,00 ευρώ.

 1. Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Λήμνου.
  Προϋπολογισμός : 500.000,00 ευρώ.
 2. Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Λήμνου.
  Προϋπολογισμός : 300.000,00 ευρώ.
 3. Συντήρηση κτιρίων σχολικού συγκροτήματος Αγ.Ευστρατίου .

Προϋπολογισμός : 80.000,00 ευρώ.

Έργα που έχουν ενταχθεί στο «Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER
Λήμνου & Αγίου Ευστρατίου» στο Ε.Π. «Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020».

 1. Αισθητική αναβάθμιση κοινόχρηστου χώρου με δημιουργία προσβασιμότητας ΑΜΕΑ
  στον παραδοσιακό οικισμό Κοντιά του Δήμου Λήμνου . Προϋπολογισμός : 340.000,00 ευρώ.
 2. Προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των αλιευτικών καταφυγίων στις
  Κοινότητες Μύρινα, Μούδρου και Αγίου Ευστρατίου . Προϋπολογισμός : 254.572,00 ευρώ.
  Έργα που έχουν ενταχθεί στο μέτρο«Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών
  κοινοτήτων CLLD/LEADER» του ΠΑΑ 2014-2020.
 3. Εκσυγχονισμός – βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταδίου
  Μύρινας Λήμνου . Προϋπολογισμός : 300.000,00 ευρώ.
 4. Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής εξέδρας αθλητικών εγκαταστάσεων Τ.Κ.
  Κοντιά Δήμου Λήμνου . Προϋπολογισμός : 37.200,00 ευρώ.
 5. Δημιουργία Αγροτικού Ιατρείου και Βιβλιοθήκης στην Τ.Κ Πλάκας . Προϋπολογισμός
  : 113.000,00 ευρώ.
 6. Προμήθεια Εξοπλισμού για την προβολή Ταινιών Ψηφιακού Κινηματογράφου και
  Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στο Θερινό Κινηματοθέατρο «Μαρούλα» .
  Προϋπολογισμός : 81.448,60 ευρώ.
 7. Προμήθεια εξοπλισμού για την Πινακοθήκη Κοντιά . Προϋπολογισμός : 10.000,00
 8. Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων .
  Προϋπολογισμός : 26.009,00 ευρώ.
  Έργα-Μελέτες από ιδίους πόρους
  Μελέτη Εσωτερικού ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΕΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
  ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΣΠΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ
  Προϋπολογισμός 148.990,22 ευρώ.

Όλα τα παραπάνω, αλλά και σειρά άλλων, μεγαλύτερων, έργων τα οποία δεν μένουν μόνο «στα
χαρτιά» είναι η πιο ξεκάθαρη απάντηση στις αναφορές περί απραξίας και στασιμότητας.
Έργα που αφορούν όλους τους τομείς, αγροτική οδοποιία, σχολεία, περιβαλλοντική και οικιστική
αναβάθμιση του τόπου μας. Ο σχεδιασμός και η διατύπωση ρεαλιστικών προτάσεων δεν είναι
«ευχολόγιο», όπως επισημαίνει κα Γεώργα, είναι βασικό εργαλείο και προϋπόθεση για να
προχωρήσει ένας φορέας στην υλοποίηση έργων.
Τέλος, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι περιττεύει κάθε σχολιασμός αναφορικά με τη συμπεριφορά του
Δημάρχου, όπως αυτός της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση». Πριν τα μέλη προβούν σε αντίστοιχα
σχόλια καλό θα ήταν να αναλογιστούν τις επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές του συγκεκριμένου
δημοτικού συμβούλου και αν οι δικοί τους κανόνες συμπεριφοράς ή τα όρια του αυτοσεβασμού τους
θα επέτρεπαν να αποδεχτούν φράσεις που ειπώθηκαν κατά του προσώπου του Δημάρχου σε
προηγούμενη συνεδρίαση ή θα αναγκαζόταν και οι ίδιοι σε διακοπή της συνεδρίασης. Εφόσον,
λοιπόν, θέλουμε να εκφράσουμε άποψη, τουλάχιστον οφείλουμε να το πράττουμε με
αντικειμενικότητα.

e-limnos.gr | Επαγγελματικός Οδηγός Λήμνου
Μετάβαση στο περιεχόμενο