Δελτίο Τύπου – Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής για σειρά έργων

Δελτίο Τύπου

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λήμνου κατά τη συνεδρίασή της, την Τρίτη 20
Σεπτεμβρίου, ενέκρινε σειρά θεμάτων, τα οποία μεταξύ άλλων αφορούν στην
εκτέλεση έργων του Δήμου, ως εξής:

 1. Εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για την κατάρτιση όρων ανοικτού
  ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάθεσης της προμήθειας προκατασκευασμένων
  οικίσκων αποδυτηρίων του γηπέδου ποδοσφαίρου Μούδρου, στο πλαίσιο της πράξης
  «Επισκευή – Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Λήμνου», η οποία
  έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
  Η Πράξη αφορά στην προμήθεια τριών (3) προκατασκευασμένων οικίσκων που θα
  χρησιμοποιηθούν για αποδυτήρια ομάδων-διαιτητών, στο γήπεδο ποδοσφαίρου της
  Κοινότητας Μούδρου. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στις 64.852,00€.
 2. Εγκρίθηκε η κατάρτιση όρων του διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας
  εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των αλιευτικών καταφυγίων στις Κοινότητες
  Μύρινας, Μούδρου και Αγίου Ευστρατίου, της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού για
  τον εκσυγχρονισμό των αλιευτικών καταφυγίων στις Κοινότητες Μύρινας, Μούδρου
  και Αγίου Ευστρατίου».
  Αντικείμενο της Πράξης είναι η προμήθεια κιβωτίων παροχής ρεύματος και ύδατος
  (pillars), φωτιστικά σώματα μετά των ιστών τους, αστικός εξοπλισμός (έξυπνα
  παγκάκια, παραδοσιακά παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων), πυροσβεστικοί κρουνοί και
  πυροσβεστικές φωλιές προκειμένου να αναβαθμιστεί η χερσαία ζώνη των ανωτέρω
  λιμένων. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στις 254.572,60 €.
 3. Εγκρίθηκε η κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου
  «Αποκατάσταση και βελτίωση οδικών προσβάσεων προς τουριστικούς πόλους Δήμου
  Λήμνου», προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ.
  Η Πράξη αφορά στη βελτίωση βατότητας των οδικών προσβάσεων προς ορισμένους
  τουριστικούς πόλους του Δ. Λήμνου και αποσκοπεί αφενός στην αισθητική

αναβάθμιση των περιοχών και αφετέρου στη βελτίωση της ασφάλειας και της
ποιότητας της ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών.
Επειδή το οδικό δίκτυο παρουσιάζει βλάβες που δυσχεραίνουν την χρήση του,
προβλέπονται επεμβάσεις όπως αναφέρονται παρακάτω:
1) Η αποκατάσταση τμήματος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στην
παραλία Πλατέως.
2α) Η αποκατάσταση τμήματος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στον
παραλιακό οικισμό Αγίου Ιωάννη της Κοινότητας Κάσπακα.
2β)Η αποκατάσταση τσιμεντοστρωμένου δρόμου που βρίσκεται εντός του οικισμού
Κάσπακα (από ιδιοκτησία Βαγιάκου προς το ρέμα ‘’Ραγκαβά).
3) Η τσιμεντόστρωση της υφιστάμενης αγροτικής οδού από τη διασταύρωση
Χαβούλι-Φαναράκι προς τη παραλία ‘’Χαβούλι’’ της Κοινότητας Μούδρου.
4) Επεμβάσεις στη παραλιακή οδό του Ρωμέϊκου Γιαλού στην Κοινότητα Μύρινας.

 1. Εγκρίθηκε το 6ο πρακτικό του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την εκπόνηση της
  Μελέτης Εσωτερικού Δικτύου Αποχέτευσης και Αγωγού Μεταφοράς Λυμάτων του
  οικισμού Αγ. Ιωάννη, Κάσπακα, συνολικού προϋπολογισμού 72.416,00€.
 2. Τέλος, εγκρίθηκαν δύο μελέτες συνολικού ύψους 58.700 ευρώ για έργα συντήρησης
  και επισκευής σχολικών κτιρίων και πιο συγκεκριμένα αφορούν:
  α) εργασίες τμηματικής ανακαίνισης των χρωματισμών των εξωτερικών επιφανειών
  των κτιρίων που στεγάζονται το 3ο Δημοτικό Σχολείο Μύρινας και το νέο κτίριο του
  Γυμνασίου Μύρινας, συνολικού προϋπολογισμού 37.200,00€ και
  β) εργασίες τμηματικής ανακαίνισης των χρωματισμών των εξωτερικών και
  εσωτερικών επιφανειών των κτιρίων που στεγάζεται το Δημοτικό Σχολείο
  Κοντοπουλίου, συνολικού προϋπολογισμού 21.500,00€
e-limnos.gr | Επαγγελματικός Οδηγός Λήμνου
Μετάβαση στο περιεχόμενο