Επαναλειτουργία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Λήμνου Εισερχόμενα

Επαναλειτουργία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Λήμνου Εισερχόμενα

Θέμα: Επαναλειτουργία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Λήμνου

Ανακοινώνεται η επαναλειτουργία τμήματος μάθησης στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Λήμνου, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση».

Ειδικότερα, ο Δήμος Λήμνου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Λήμνου, η οποία είχε ανασταλεί το τελευταίο χρονικό διάστημα λόγω της πανδημίας.

Οι εκπαιδευτικές συναντήσεις ξεκίνησαν τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2023 και πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης από ψηφιακή πλατφόρμα, δίνοντας τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να επωφεληθούν από την εξ αποστάσεως παρακολούθηση. Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο εκπαίδευσης τα “Αγγλικά για τον Τουρισμό (Α2)”, είναι διάρκειας 25 ωρών και υλοποιείται από εκπαιδεύτρια ενταγμένη στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

e-limnos.gr | Επαγγελματικός Οδηγός Λήμνου
Μετάβαση στο περιεχόμενο