Ανακοίνωση – Μητρώο συναλασσόμενων 

Ανακοίνωση – Μητρώο συναλασσόμενων 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Στο πλαίσιο επικαιροποίησης του σχετικού μητρώου, παρακαλούνται οι συναλλασσόμενοι με τον Δήμο Λήμνου να επικοινωνήσουν έως τις 20/4/2024 με τις υπηρεσίες μας για τη διόρθωση ή συμπλήρωση των στοιχείων τους.

Επιπρόσθετα, όσοι συναλλασσόμενοι επιθυμούν, μπορούν να μας ενημερώσουν για την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, ώστε η υπηρεσία να έχει την δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας και ενημέρωσής τους. Επίσης, οι υδρολήπτες που λαμβάνουν λογαριασμούς νερού σε όνομα διαφορετικό από αυτό του πραγματικού κατόχου και δεν έχουν προβεί σε μεταβολή ή διόρθωση στοιχείων του υδρευόμενου ακινήτου τους, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου ώστε να ενημερωθούν για τη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται στην κάθε περίπτωση.

Ειδικότερα, οι υπόχρεοι που διατηρούν λογαριασμούς και συναλλάσσονται με τον Δήμο με στοιχεία αποβιωσάντων συγγενών τους, θα πρέπει άμεσα να προβούν σε αλλαγή στοιχείων ή να ενημερώσουν σε περίπτωση αποποίησης κληρονομιάς προσκομίζοντας τα ανάλογα έγγραφα.

e-limnos.gr | Επαγγελματικός Οδηγός Λήμνου
Μετάβαση στο περιεχόμενο