Ανακοίνωση προς υποψήφιους δικαιούχους έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης

Ανακοίνωση προς υποψήφιους δικαιούχους έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης

Μετά την εκδήλωση των καταστροφικών καιρικών φαινομένων στο νησί της Λήμνου τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024, σας γνωρίζουμε ότι οι υποψήφιοι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση εντός χρονικού διαστήματος 45 ημερών από την ημερομηνία εκδήλωσης της φυσικής καταστροφής.


Η αίτηση θα πρέπει να κατατεθεί στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου Λήμνου (τηλ. 22540-24484 και  email: dlimnou.protokolo@gmail.com ) συνοδευόμενη από:


α) Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου (βλ. Παράρτημα).

β) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο υποχρεούται να έχει υποβάλει δήλωση ο αιτών ή έχει ήδη υποβάλει
(για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας ή της δευτερεύουσας ιδιόκτητης κατοικίας και τον αριθμό των εξαρτώμενων ή/και φιλοξενούμενων μελών του δικαιούχου).

γ) Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο υποχρεούται να έχει υποβάλει δήλωση ο αιτών ή έχει ήδη υποβάλει, για τις περιπτώσεις ιδιόκτητης κατοικίας, σύμφωνα με την Αριθμ.31ΕΞ2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5072Β’/16-08-2023)

e-limnos.gr | Επαγγελματικός Οδηγός Λήμνου
Μετάβαση στο περιεχόμενο