Απάντηση Δημάρχου Ε.Γεώργας σχετικά με τις αναφορές του τέως Δημάρχου Λήμνου κ. Δημήτρη Μαρινάκη

Απάντηση Δημάρχου Ε.Γεώργας σχετικά με τις αναφορές του τέως Δημάρχου Λήμνου κ. Δημήτρη Μαρινάκη

Σχετικά με τις αναφορές του τέως Δημάρχου Λήμνου κ. Δημήτρη Μαρινάκη σε Δελτίο Τύπου που δημοσιεύθηκε στα τοπικά ΜΜΕ την Πέμπτη 01 Φεβρουαρίου 2024, η Δήμαρχος Λήμνου κ. Ελεονώρα Γεώργα επισημαίνει τα κάτωθι:

«Το ανοίκειο ύφος και οι προσβλητικές και απαξιωτικές  αναφορές  στο πρόσωπο της Δημάρχου Λήμνου από τον τέως Δήμαρχο έχουν μόνο στόχο να καλύψουν την ανεπάρκεια διαχείρισης κρίσιμων θεμάτων του Δήμου και την αδικαιολόγητη καθυστέρηση σημαντικών έργων και δράσεων που είχαν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2014-20 αλλά και σε άλλα προγράμματα όπως το «Α. Τρίτσης».

Αντί για θεσμικές διαδικασίες παράδοσης-παραλαβής της διοίκησης του Δήμου, ο κος Μαρινάκης επέλεξε μόλις την τελευταία στιγμή να παραδώσει ένα σημείωμα το οποίο στην ουσία αποτελούσε αντιγραφή προεκλογικού του φυλλαδίου. Ούτε λόγος για την επιβαλλόμενη παράδοση αναλυτικών φακέλων ή αναφορών για κάθε έργο, προμήθεια ή δράση, ενώ ακόμη και οι συνεργάτες του αποχώρησαν χωρίς να ενημερώσουν έστω τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για τα θέματα για τα οποία είχαν την ευθύνη διαχείρισης.

Για όλα αυτά όμως θα υπάρξουν αναλυτικές αναφορές και ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου και των Δημοτών ώστε να γίνει σε όλους γνωστή η αντιθεσμική συμπεριφορά, η οποία είναι απαράδεκτη απέναντι σε μια δημοκρατικά εκλεγμένη δημοτική αρχή.

Ειδικότερα, για τα έργα στα οποία αναφέρθηκε στο χθεσινό του Δελτίο Τύπου  ο κος Μαρινάκης, σημειώνονται τα ακόλουθα:

Με την υπ’ αριθ. οικ.2108/24-08-2021 (ΑΔΑ:ΩΓΚΒ7ΛΩ-ΓΡΨ) απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου έγινε η ένταξη της Πράξης με τίτλο «Δράσεις προστασίας παραλίας Ρωμαίικου Γιαλού Μύρινας Λήμνου» στο Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020».

Με την υπ’ αριθ. οικ.2179/03-09-2021 (ΑΔΑ:9ΣΥ87ΛΩ-8ΝΕ)` απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου έγινε η ένταξη της Πράξης με τίτλο «Δράσεις προστασίας παραλίας Αγ. Ιωάννη Κάσπακα Ν. Λήμνου» στο Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020».

Η καθυστέρηση υλοποίησης των ανωτέρω έργων επέφερε την απένταξή τους  από το Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»  με τις υπ’ αριθ. οικ.2676/02-11-2023 (ΑΔΑ:6Η8Ε7ΛΩ-Τ97) και 2677/02-11-2023(ΑΔΑ:ΨΝΗΤ7ΛΩ-Π21)αποφάσεις του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου  με τις  οποίες ανακλήθηκαν οι εντάξεις των δύο έργων .

Με βάση  τα παραπάνω δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η απένταξη των δράσεων από το Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020», λόγω καθυστέρησης υλοποίησής τους.

Η επιμέρους αναφορά της Δημάρχου στις δύο πράξεις, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  στις 24-01-2024, έγινε για να επισημανθεί η  απώλεια πόρων από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η θετική ψήφος της κας Γεώργα στην Οικονομική Επιτροπή για τη μεταφορά των πράξεων στην επόμενη προγραμματική περίοδο καταδεικνύει την πολιτική της βούληση για συνέχιση και υλοποίηση των απενταγμένων πράξεων.  

Μετά την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Δημοτικής Αρχής, σε συνάντηση εργασίας με τον Προϊστάμενο ΕΥΔ Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο», υπήρξε ενημέρωση για την απένταξη πράξεων μέσα στις οποίες υπάρχουν και οι προαναφερόμενες δράσεις. Ακολούθησε και πίνακας των απενταγμένων πράξεων, από το πρόγραμμα 2014-20 προς επίρρωση των όσων συζητήθηκαν, στον οποίο περιλαμβάνονται πέραν των ανωτέρω και  η πράξη με τίτλο «ΜΟΣΥΧΛΟΝ: Ολοκληρωμένο Σύστημα Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ευφυούς Πόλης για το Δήμο Λήμνου» καθώς και η πράξη με τίτλο «Υλοποίηση σχεδίου ασφάλειας νερού υπολειπόμενων οικισμών του Δήμου Λήμνου» οι οποίες απεντάσσονται οριστικά χωρίς τη δυνατότητα μεταφοράς στο νέο πρόγραμμα.

Η Δήμαρχος ήδη υπέγραψε τις συμβάσεις εκπόνησης των μελετών για τον Ρωμαίικο Γιαλό και τον Κάσπακα, που χρηματοδοτούνται πλέον από το νέο  Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο 2021-2027».

Η μεταφορά έργων λόγω καθυστέρησης της υλοποίησής τους σε επόμενη προγραμματική περίοδο στερεί αναγκαίους πόρους που η Λήμνος δικαιούται και διεκδικεί από το νέο ΕΣΠΑ.

Δυστυχώς δεν είναι τα μοναδικά έργα που αναγκαστικά μεταφέρονται για χρηματοδότηση στη νέα περίοδο ενώ ακόμα δυσμενέστερες επιπτώσεις ενδέχεται να υπάρξουν για τη Λήμνο από έργα που χάθηκαν οριστικά από άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα.

Η νέα Δημοτική Αρχή με τη συνεργασία των έμπειρων στελεχών του Δήμου θα καταβάλει κάθε προσπάθεια όχι μόνο για να μην υπάρξει στο μέλλον απώλεια πόρων για τη Λήμνο αλλά και για να διεκδικήσει νέα χρηματοδοτικά προγράμματα με αποφασιστικότητα, με σχέδιο και με τήρηση των δημοσιονομικών και θεσμικών προϋποθέσεων.

e-limnos.gr | Επαγγελματικός Οδηγός Λήμνου
Μετάβαση στο περιεχόμενο