Δελτίο Τύπου – Ο κ. Εμμ. Σταματέρης Γ.Γ. του Δήμου Λήμνου 

Δελτίο Τύπου – Ο κ. Εμμ. Σταματέρης Γ.Γ. του Δήμου Λήμνου 

Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθ. 33/2024  Απόφαση Δημάρχου καθήκοντα Γενικού Γραμματέα του Δήμου Λήμνου εκτελεί από τις 10/01/2024 ο κ. Εμμανουήλ Σταματέρης.

Οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνει ο Γενικός Γραμματέας, όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, αφορούν κυρίως στο συντονισμό των δημοτικών υπηρεσιών με στόχο να εξασφαλίζεται με αποδοτικό τρόπο, η αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων και προγραμμάτων, με βάση πάντα τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του Δήμου.

Ο κ. Σταματέρης διαθέτει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, καθώς επίσης και πολυετή εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

Διετέλεσε Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μούδρου από το 2001 μέχρι το 2004 και Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του ίδιου Δήμου, από το 2007 μέχρι το 2010.

Με την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» και τη συνένωση των τεσσάρων πρώην Δήμων στον ενιαίο Δήμο Λήμνου, διετέλεσε Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών από το 2011 μέχρι το 2018 και Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Λήμνου από το 2019 μέχρι τις 30/11/2023.

Εργάστηκε συνολικά 33 χρόνια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και, πέρα από την μεγάλη εμπειρία του, συνεργάστηκε άριστα με  τους υπαλλήλους, τους Δημάρχους, Αντιδημάρχους και λοιπούς αιρετούς.

Η αριθ. 33/2024 Απόφαση Δημάρχου 

e-limnos.gr | Επαγγελματικός Οδηγός Λήμνου
Μετάβαση στο περιεχόμενο