Έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κ.Δ.Β.Μ.

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

ΚΔΒΜ Δήμου Λήμνου, 17/1/2023

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Λήμνου

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Λήμνου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Λήμνου στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Λήμνου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/ΑΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1Αγροτική Επιχειρηματικότητα –Marketing Αγροτικών Προϊόντων25Χ 
2Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2)25Χ 
3Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο,πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.)25Χ 
4Αποτελεσματική συνεργασίαστον εργασιακό χώρο25ΧΧ

Σημειώνεται ότι η δημιουργία ή μη των τμημάτων στα παραπάνω προγράμματα εξαρτάται σε κάθε περίπτωση από την τελική διαθεσιμότητα των εκπαιδευτών την αντίστοιχη χρονική περίοδο που προγραμματίζεται η υλοποίησή τους, τον αριθμό των αιτήσεων συμμετοχής που έχουν υποβληθεί, τις συνθήκες-οδηγίες του υγειονομικού πρωτοκόλλου για τον Covid-19 όπως ισχύουν κάθε φορά, και λοιπούς παράγοντες.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λήμνου:  

Τηλ. : 2254029110

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφόρος Δημοκρατίας 65, Μύρινα Λήμνου

Email: kentrokoinotitas.dlimnou@gmail.com

   Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

e-limnos.gr | Επαγγελματικός Οδηγός Λήμνου
Μετάβαση στο περιεχόμενο