Ενημέρωση προς ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς 

Ενημέρωση προς ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς 

Ο Δήμος Λήμνου ενημερώνει τους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς ότι όσοι δεν επιθυμούν να προβούν σε στείρωσή τους, υποχρεούνται από τις 21 Ιανουαρίου 2024 να αποστείλουν δείγμα του γενετικού υλικού των εν λόγω ζώων στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς (ΕΦΑΓΥΖΣ).

Η διαδικασία και οι λεπτομέρειες για την αποστολή δείγματος γενετικού υλικού του ζώου συντροφιάς στο ΕΦΑΓΥΖΣ από ιδιοκτήτη σκύλου ή γάτας που δεν επιθυμεί να στειρώσει το ζώο του καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, καθορίζονται στην υπ ́αριθμ. 31932/10-04-2023 (B ́2572/23) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών.

Για τη λήψη καταχώριση και διατήρηση του γενετικού υλικού για τουλάχιστον δώδεκα έτη υποβάλλεται εφάπαξ από τον ιδιοκτήτη του ζώου συντροφιάς ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 135 ευρώ για κάθε ζώο συντροφιάς. Ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στον κτηνίατρο 15 ευρώ για τη λήψη του γενετικού υλικού και επιπλέον τα έξοδα αποστολής του δείγματος γενετικού υλικού, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 10 ευρώ. Οι ιδιοκτήτες σκύλων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για φύλαξη ποιμνίων (ποιμενικών) απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του παραβόλου.

Το πρόστιμο που προβλέπεται για την παράβαση της ως άνω υποχρέωσης ανέρχεται σε 1.000 ευρώ και επιβάλλεται μετά την παρέλευση τριών μηνών από την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΑΓΥΖΣ (21/12/2023).

Η συλλογή και αποστολή του δείγματος διενεργείται αποκλειστικά από κτηνιάτρους – μέλη του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, κατόχους άδειας άσκησης επαγγέλματος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που έχουν πιστοποιηθεί ως χρήστες του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς.

e-limnos.gr | Επαγγελματικός Οδηγός Λήμνου
Μετάβαση στο περιεχόμενο