Επικαιροποίηση μελέτης κατασκευής φράγματος Κάσπακα και σύνταξη μελετών συνοδών έργων άδρευσης

H Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λήμνου κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας 30 Ιανουαρίου αποφάσισε την υποβολή πρότασης στο Υπουργείο Εσωτερικών για τη χρηματοδότηση της Πράξης «Επικαιροποίηση μελέτης κατασκευής φράγματος Κάσπακα και σύνταξη μελετών συνοδών έργων άδρευσης» συνολικού προϋπολογισμού ύψους 449.101,00 ευρώ.

Για την κατασκευή του φράγματος του Κάσπακα έχει εγκριθεί η σχετική μελέτη ήδη από το έτος 1996 και ακολούθως το 2001 εγκρίθηκαν ομοίως και Περιβαλλοντικοί Όροι του έργου. Έκτοτε ωστόσο και παρά το γεγονός ότι υπήρχε  ολοκληρωμένη και ώριμη Μελέτη για την κατασκευή του φράγματος του Κάσπακα κανένας από τους αρμόδιους φορείς δεν προχώρησε στη διαδικασία ένταξης της έργου προς χρηματοδότηση και στην υλοποίηση ενός τόσο σημαντικού για τον τόπο μας έργου, με αποτέλεσμα η σχετική μελέτη να αρχειοθετηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το θέμα αναμόχλευσε ο Αντιδήμαρχος Αειφόρου Ανάπτυξης και Βασικών Υποδομών κος Γεώργιος Δημάρης, ο οποίος μετά από εξουσιοδότηση του Δημάρχου αναζήτησε  τις μελέτες και τα συναφή έγγραφα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου προκειμένου να εκκινήσουν εκ νέου οι διαδικασίες για την επικαιροποίηση της Μελέτης του έργου έχοντας στην κατοχή μας πλέον το σύνολο των Τευχών Δημοπράτησης και εγκρίσεων του εν λόγω έργου.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, εξέδωσε την υπ’αριθμ. πρωτ. 72185/01-11-2022 Πρόσκληση στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του υπουργείου, και στον άξονα προτεραιότητας «Παροχή πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων» θέτοντας ως στόχο την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας μέσω της βελτίωσης του επιπέδου διαχείρισης των υδάτων και της βελτίωσης των υποδομών παροχής πόσιμου νερού στην οποία ο Δήμος Λήμνου είναι δυνητικά δικαιούχος.

Η υποβολή από το Δήμο Λήμνου της εν λόγω πρότασης προς το Υπουργείο Εσωτερικών αποσκοπεί στην υλοποίηση ενός πολύ σημαντικού και ζωτικής σημασίας έργου, καθώς έχει υδρευτικό χαρακτήρα και θα συντελέσει στην εξασφάλιση υδατικών πόρων καλύπτοντας τις ανάγκες υδροδότησης της Δ.Ε. Μύρινας και ειδικότερα του οικισμού της Μύρινας και θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση ενός χρόνιου προβλήματος που αφορά στη διαθέσιμη ποσότητα ύδατος και την υποβάθμιση του υπόγειου υδροφορέα και οξύνεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω της συνεχούς αύξησης του τουρισμού στο νησί μας.

Ο Δήμαρχος Λήμνου κ. Δημήτρης Μαρινάκης δήλωσε σχετικά: «Η δημοτική αρχή, αντιλαμβανόμενη τη σημασία και την κρισιμότητα του έργου για τους οικισμούς στους οποίους αφορά αλλά και γενικότερα για το νησί της Λήμνου και τις αναπτυξιακές προσπάθειες που καταβάλλονται, δράττεται της ευκαιρίας της εν λόγω πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών και επιχειρεί να προωθήσει ένα έργο που σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να μείνει «στο συρτάρι». Αποτελεί δέσμευσή μας να εξαντληθεί κάθε δυνατότητα ώστε, εφόσον εξασφαλιστεί η απαραίτητη χρηματοδότηση, η υλοποίηση του έργου του φράγματος Κάσπακα να δρομολογηθεί χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις».

e-limnos.gr | Επαγγελματικός Οδηγός Λήμνου
Μετάβαση στο περιεχόμενο