Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10).
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
Λήμνου, που βρίσκεται στην Πλατεία Υψιπύλης (Πλατεία ΟΤΕ) στο Παπουτσίδειο
Δημοτικό Μέγαρο, 1ος όροφος, 04 γραφείο, την 30η
του μηνός Σεπτεμβρίου 2022,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, για συζήτηση και
λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Χριστοφιδέλλης Ευάγγελος – Φώτιος

e-limnos.gr | Επαγγελματικός Οδηγός Λήμνου
Μετάβαση στο περιεχόμενο