Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας Δήμου Λήμνου – Ερωτηματολόγιο

Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας Δήμου Λήμνου – Ερωτηματολόγιο

Ερωτηματολόγιο για τους δημότες

Ο Δήμος Λήμνου με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου, εκπονεί Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.), κατά τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 121 του ν. 4819/2021. Ως «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας» ορίζεται το στρατηγικό σχέδιο των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας που εκπονείται από τον Δήμο Λήμνου για την περιοχή εντός των διοικητικών του ορίων.

Κύριος στόχος του Σ.Α.Π. είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών, ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις. 

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται οι δημότες για τη συμπλήρωση του παρακάτω ερωτηματολογίου, η οποία διαρκεί 5 λεπτά και οι απαντήσεις θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την εκπόνηση του ΣΑΠ.

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://forms.gle/5w2j7XrrwGHbUfT56

e-limnos.gr | Επαγγελματικός Οδηγός Λήμνου
Μετάβαση στο περιεχόμενο