Συνάντηση Δημάρχου με διευθύνοντα σύμβουλο ΕΕΤΑΑ

O Δήμαρχος Λήμνου κ. Δημήτρης Μαρινάκης δέχθηκε σήμερα, Τρίτη 9
Αυγούστου, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης κ. Σπυρίδωνα Σπυρίδωνα, με τον οποίο είχε την
ευκαιρία να συζητήσει θέματα συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Λήμνου και του
οργανισμού, καθώς η Ε.Ε.Τ.Α.Α. είναι ο θεσμοθετημένος τεχνικός και
επιστημονικός σύμβουλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού,
καθώς και φορέων της Κεντρικής Διοίκησης σε θέματα που αφορούν στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση και στην Τοπική Ανάπτυξη.
Ειδικότερα, μεταξύ άλλων αναφορά έγινε σε θέματα που σχετίζονται με τις
κοινωνικές δομές του Δήμου, όπως το “Βοήθεια στο Σπίτι” και οι Δημοτικοί
Παιδικοί Σταθμοί, καθώς επίσης και η παροχή τεχνικής βοήθειας για την
υποστήριξη του Δήμου Αγίου Ευστρατίου. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης
στην προοπτική δημιουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης για ΑμεΑ
στη Λήμνο.

e-limnos.gr | Επαγγελματικός Οδηγός Λήμνου
Μετάβαση στο περιεχόμενο