Παροχή «Υπηρεσιών λογιστικής διαχειριστικού ελέγχου και φορολογικών υπηρεσιών» μέσω του προγράμματος ΤΕΒΑ 

Παροχή «Υπηρεσιών λογιστικής διαχειριστικού ελέγχου και φορολογικών υπηρεσιών» μέσω του προγράμματος ΤΕΒΑ 

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Λήμνου ως εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης ΤΕΒΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν συνοδευτικά μέτρα για την στήριξη των ωφελούμενων του Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ, Κ.Σ. Λήμνου, Σάμου, Ικαρίας» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (TEBA/ FEAD)» με κωδικό MIS 5029563.

Στο πλαίσιο υλοποίησης παροχής «Υπηρεσιών λογιστικής, διαχειριστικού ελέγχου και φορολογικών υπηρεσιών» θα παρασχεθούν στους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ από τον συνεργαζόμενο λογιστή σχετικές συμβουλευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο ατομικών συνεδριών.

Στις συνεδρίες θα δοθεί έμφαση:

  • Στην ενημέρωση σχετικά με τα φορολογικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ωφελούμενων
  • Στις προτάσεις διαχείρισης των οικονομικών αναγκών του νοικοκυριού
  • Στην παροχή συμβουλών σε θέματα φορολογικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι δωρεάν και αφορούν σε δικαιούχους και τα μέλη των οικογενειών του προγράμματος ΤΕΒΑ.

Οι ωφελούμενοι θα είναι από όλη τη Λήμνο, ενώ το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από 12/10/2023 έως 30/11/2023 από το Λογιστικό Γραφείο του κ. Χρήστου Κουτσογιάννη που εδρεύει στην Μύρινα Λήμνου, Νεφέλης 10 καθημερινά από 12/10/2023 έως και 30/11/2023.

Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν  τηλεφωνικά.  

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου στα τηλέφωνα 2254029110 και 2254029111.

e-limnos.gr | Επαγγελματικός Οδηγός Λήμνου
Μετάβαση στο περιεχόμενο