Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10).

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού

Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

Λήμνου, που βρίσκεται στην Πλατεία Υψιπύλης (Πλατεία ΟΤΕ) στο Παπουτσίδειο

Δημοτικό Μέγαρο, 1ος όροφος, 04 γραφείο, την 31η του μηνός Οκτωβρίου 2022, ημέρα

Δευτέρα και ώρα 18.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα

παρακάτω θέματα.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Χριστοφιδέλλης Ευάγγελος – Φώτιος

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1. 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2. Έγκριση έκθεσης εσόδων εξόδων γ’ τριμήνου προϋπολογισμού έτους 2022

ΟΙΚΟΝΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

3. Έκδοση ψηφίσματος για τις θέσεις εργασίας «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ

ΣΠΙΤΙ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

4. Εξέταση αιτήματος επιχειρήσεων για χαρακτηρισμό αυτών ως εποχικών

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ

5. Έγκριση ή μη παράτασης μίσθωσης ακινήτου (αποθήκη) στην κοινότητα Μύρινας για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Λήμνου

ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

6. Έγκριση ή μη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην κοινότητα Μούδρου

ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

7. Σημειακή τροποποίηση του ΣΧΟΑΠ της Δ.Ε. Μούδρου ως προς τις χρήσεις γης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

8. Διαπίστωση ανάγκης μετονομασίας οδών

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ»

9. Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθ. 181/2011 απόφασής του, με την προσθήκη των νέων τμημάτων των κοινόχρηστων χώρων

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ

10. Τροποποίηση – συμπλήρωση ή μη της αριθ. 181/2011 απόφασής του, με την προσθήκη των νέων τμημάτων των κοινόχρηστων χώρων

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ

11. Έγκριση πρακτικών της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Λήμνου

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

12. Εξέταση αιτήματος για τη μετατροπή της νομικής προσωπικότητας του μισθωτή δημοτικού ακινήτου στην κοινότητα Κοντιά

e-limnos.gr | Επαγγελματικός Οδηγός Λήμνου
Μετάβαση στο περιεχόμενο