Ενημέρωση για τα εγκαταλελειμμένα οχήματα 

Ενημέρωση για τα εγκαταλελειμμένα οχήματα 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής ενημερώνει ότι, σε συνέχεια της καταγραφής των εγκαταλελειμμένων οχημάτων, θα ακολουθήσει έγγραφη ενημέρωση των ιδιοκτητών τους, προκειμένου να τα απομακρύνουν από κοινόχρηστους χώρους και οδούς.

Η εν λόγω ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί με την επικόλληση ειδικού αυτοκόλλητου στο όχημα. Σημειώνεται ότι, εάν μέσα σε 45 ημέρες από την επικόλληση το όχημα δεν απομακρυνθεί από τον κάτοχό του, τότε θεωρείται πλέον ως στερεό (δημοτικό) απόβλητο και περιέρχεται στην κυριότητα του Δήμου Λήμνου.

Βάσει του Π.Δ. 116/05-03-2004, παλαιά μέσα μεταφοράς και μηχανήματα ή τμήματά τους χαρακτηρίζονται ως εγκαταλελειμμένα εφ’ όσον:

α) Εγκαταλείπονται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες.

β) Εγκαταλείπονται σε άλλους δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς ή λιμενικούς κοινόχρηστους ή μη χώρους και οδούς, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες και χωρίς την άδεια της Αρμόδιας Υπηρεσίας ή Αρχής.

γ) Εγκαταλείπονται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του κυρίου ή νομέα του χώρου κατά δήλωσή του.

δ) Αποτελούν γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και για τη δημόσια ή ιδιωτική περιουσία κλπ.

Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες των εν λόγω οχημάτων να τα απομακρύνουν.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22540 24031

e-limnos.gr | Επαγγελματικός Οδηγός Λήμνου
Μετάβαση στο περιεχόμενο