Ένταξη Κ.Η.Φ.Η. στο Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο 2021-2027» 

Ένταξη Κ.Η.Φ.Η. στο Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο 2021-2027» 

Ένταξη πράξης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.)

Δήμου Λήμνου» στο Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο 2021-2027»

Ο Δήμος Λήμνου ανακοινώνει την ένταξη της Πράξης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Δήμου Λήμνου», προϋπολογισμού 253.046 ευρώ,  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2021-2027», κατόπιν θετικής αξιολόγησης της πρότασης που υπεβλήθη στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με τη συνδρομή της Ομάδας Υποστήριξης Δικαιούχων της ΜΟΔ Α.Ε.

Η πρόταση υπεβλήθη σε συνέχεια της σχετικής Πρόσκλησης με τίτλο «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ – ΚΗΦΗ» , της 03.08.2023. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Σκοπός του Κ.Η.Φ.Η. είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ωφελούμενων και η παραμονή τους στο φυσικό και οικογενειακό τους περιβάλλον, καθώς και η διατήρηση μιας φυσιολογικής κοινωνικής και εργασιακής ζωής των ατόμων που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους.

Για το σκοπό αυτό παρέχονται υπηρεσίες που επιδιώκουν την ολόπλευρη στήριξη των ατόμων μέσα από την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας, καθημερινή σίτιση και κοινωνικοποίηση, βοήθεια σε θέματα καθημερινής φροντίδας και κατάλληλη σωματική άσκηση με την παράλληλη εκπαίδευση σε λειτουργικές και κοινωνικές δεξιότητες.

Ο Δήμαρχος Λήμνου κ. Δημήτρης Μαρινάκης δήλωσε σχετικά: «Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Δήμου μας αποτελεί μία κοινωνική δομή που παρέχει πολύτιμες υπηρεσίες στους άμεσα και έμμεσα ωφελούμενούς του. Με σεβασμό και φροντίδα για την τρίτη ηλικία, αλλά και για την υποστήριξη των έμμεσα ωφελούμενων, μεριμνήσαμε και μεριμνούμε για την εύρυθμη λειτουργία του. Η χρηματοδότηση αυτή εξασφαλίζει κρίσιμους πόρους για την κάλυψη αναγκών της δομής και την παροχή αυτών των υπηρεσιών. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι υποστήριξαν τις διαδικασίες υποβολής και ένταξης της πρότασης».

e-limnos.gr | Επαγγελματικός Οδηγός Λήμνου
Μετάβαση στο περιεχόμενο